Новости проекта
Семь советов, как перейти на удалённое обучение при помощи ИКТ
ИНСТРУКЦИЯ по организации удалённого обучения при помощи сервиса Schools.by
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Образовательная платформа ЭФФОР
Для педагогов и модераторов.
Schools.by зафиксировал значительный рост посещаемости электронного журнала

Планы работы школьных МО

Дата: 8 октября 2016 в 22:16, Обновлено 12 апреля 2019 в 14:16

Пасяджэнні метадычнага аб’яднання гуманітарнага цыклу

Занятак 1.

Дата правядзення: 29 жніўня 2018 года

Форма правядзення: семінар- практыкум

 1. . Навукова-метадычны блок:

Крэчка А.І., кіраўнік метадычнага аб’яднання

                                                                                                                

Шэйка В.І., нам.дырэктара па ВВР

Мартынчык А.В., настаўнік інфарматыкі

 1. .Практычны блок

1. Праца настаўнікаў з дакументамі на сайце Міністэрства адукацыі РБ.

 1. . Выпрацоўка і прыняцце рэкамендацый  

Удзельнікі МА

Крыніцы інфармацыі:

1. Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адукацыі.

2. Санітарныя нормы і правіла “Патрабаванні для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі”, зацверджаныя пастановай Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь ад 27.12. 2012 №206 (у рэдакцыі пастаноў ад 17. 05. 2017 № 35)

3. Інструктыўна-метадычнае пісьмо Міністэрства адукацыі РБ “Аб арганізацыі адукацыйнага працэса пры вывучэнні вучэбных прадметаў і правядзенні факультатыўных заняткаў ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ў 2018/2019 навучальным годзе”

4. Вучэбныя праграмы па прадметам. ( hhtp://www.adu.by/ Адукацыйны працэс.2018/2019 навучальны годhttp: //www.adu.by/ru /homepage /obrazovatelnyi-protsess.html / Вучэбныя праграмы па вучэбных прадметах).

5. Сайт Міністэрства адукацыі РБ –www.adu.gov.by.

Сайт Акадэмі паслядыпломнай адукацыі РБ – www.academy.edu.by.

Нацыянальны адукацыйны партал - www.adu.by

Занятак 2

Дата правядзення: 20 лістапада 2018 года

Тэма: Сучасныя навукова-метадычныя падыходы да кіравання самастойнай пазнавальнай дзейнасцю навучэнцаў

Форма правядзення: панарама метадычных ідэй

 1. . Навукова-метадычны блок

1. Спосабы арганізацыі самастойнайработывучняў на ўроках

Шэйка І. М.

2. Віды кантролю на вучэбных занятках за ведамі, уменнямі, навыкамі навучэнцаў

Шэйка Л.В.

3. Уплыў ІКТ на павышэнне вучэбнай і творчай матывацыі навучэнцаў

Грынцэвіч Л.У.

4. Фарміраванне ў вучняў вопыту прымянення атрыманых ведаў у паўсядзённым жыцці і выканання кампетэнтнасна-арыентаваных заданняў

Пацкевіч Н.В.

 1. .     Практычны блок

1. Наведванне адкрытага ўрока па сусветнай гісторыі

Крэчка А.І.

2. Самааналіз урока

Крэчка А.І.

III. Дамашняе заданне: аформіць распрацоўку ўрока або факультатыўнага занятка па тэме пасяджэння.

 1. . Выпрацоўка і прыняцце рэкамендацый 

Удзельнікі МА

Крыніцы інфармацыі:

 1. Управление образовательным процессом в адаптивной школе/ Т.И. Шамова, Т.М. Давыденко.- М.: Центр «Педагогический поиск», 2001-384 с.

2. Запрудский, Н.И. Современные школьные технологии.-2-е изд. /

    Н. И. Запрудский. – Минск: Сэр-Вит, 2010

3. Конаржевский Ю. А. Анализ урока. / Ю.А. Конаржевский. – М.: Центр«Педагогический поиск», 2000 г.

4. Сайт Міністэрства адукацыі РБ –www.adu.gov.by.

Сайт Акадэмі паслядыпломнай адукацыі РБ – www.academy.edu.by.

Нацыянальны адукацыйны партал - www.adu.by

Занятак 3

Дата правядзення:12 лютага 2019 года

 • Развіццё пазнавальных інтарэсаў, тнтэлектуальных і творчых здольнасцей вучняў праз выкарыстанне разнастайных прыёмаў, метадаў і сродкаў.

Форма правядзення:  творчы дыялог

 1. . Навукова-метадычны блок

1. Метады і прыёмы развіцця інтэлектуальных і творчых здольнасцей вучняў

Земба А.І.

Шэйка Л.В.

3. Вучэбна-даследніцкая і праектная дзейнасць як інструмент развіцця інтэлектуальных і творчых здольнасцей вучняў

Грынцэвіч Л.У.

 1. .     Практычны блок

1. Наведванне адкрытага ўрокапа фізічнай культуры

Яцулевіч М.П.

2. Самааналіз урока

Яцулевіч М .П.

 1. . Дамашняе заданне: кожнаму настаўніку распрацаваць па аднаму уроку або факультатыўнаму занятку па тэме  пасяджэння МА
 2. . Выпрацоўка і прыняцце рэкамендацый 

Удзельнікі МА

Крыніцы інфармацыі:

1. Жук А.И. Активные методы обучения в системе повышения квалификации педагогов/ Жук А.И., Кошель Н.Н.- Минск,2003

2. Запрудский Н.И. Моделирование проектирование авторских дидактических систем/ Запрудский Н.И.- Минск: “Сэр-Вит”, 2008

3. Запрудский Н.И.”Актыўная ацэнка ў дзеянні, вопыт беларускіх настаўнікаў”, Мінск., 2014

4. Роберт, И.В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы; перспективы использования/ И.С. Роберт.- М.: Школа-Пресс,1994.-205 с.

5. Патаракин Е.Д. Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь учителю/ Е.Д. Патаракин.-2-е изд., испр.- М: Институт.Ру, 2007.- 64 с.

Занятак 4

Дата правядзення: 17 красавіка  2019 года

Тэма: Развіццё творчага патэнцыялу асобы вучня на ўроках і пазаўрочнай дзейнасці

Форма правядзення: семінар- практыкум

 1. . Навукова-метадычны блок

1. Сучасныя дыдактычныя падыходы і развіццё творчых здольнасцей вучняў на вучэбных занятках

Шэйка М.А.

Бязносік І. Р.

3. Сістэма работы з адоранымі вучнямі пры арганізацыі адукацыйнага працэсу па вучэбных прадметах.

Мартынчык А.В.

4. Эфектыўны вопыт арганізацыі пазнавальнай дзейнасці вучняў на ўроках пры рэалізацыі кампетэнтнаснага падыходу

Войтка В.Ф.

 1. .     Практычны блок

1. Наведванне адкрытага ўрока па беларускай літаратуры

Шэйка Л.В.

2. Самааналіз урока

Шэйка Л.В.

 1. . Дамашняе заданне: аформіць распрацоўку ўрока або факультатыўнага занятка па тэме пасяджэння

Удзельнікі МА

 1. . Выпрацоўка і прыняцце рэкамендацый 

Удзельнікі МА

Крыніцы інфармацыі:

 1. Управление образовательным процессом в адаптивной школе/ Т.И. Шамова, Т.М. Давыденко.- М.: Центр «Педагогический поиск», 2001-384 с.

2. Запрудский, Н.И. Современные школьные технологии.-2-е изд. /

    Н. И. Запрудский. – Минск: Сэр-Вит, 2010

3. Конаржевский Ю. А. Анализ урока. / Ю.А. Конаржевский. – М.: Центр«Педагогический поиск», 2000 г.

4. Сайт Міністэрства адукацыі РБ –www.adu.gov.by.

Сайт Акадэмі паслядыпломнай адукацыі РБ – www.academy.edu.by.

Нацыянальны адукацыйны партал - www.adu.By

       

  Пасяджэнні метадычнага аб’яднання класных кіраўнікоў

Занятак 1. Верасень 2018 года

Тэма: «Арганізацыя выхаваўчай работы ў 2018/2019 навучальным годзе»

Форма правядзення: інструктыўна-метадычны семінар

І. Пытанні для абмеркавання:

1.Абмеркаванне плана работы на 2018/2019 навучальны год.

Шэйка М.М.

         2.Функцыянальныя абавязкі класнага кіраўніка.

Шэйка В.І.

         3.Вывучэнне ўзроўня выхаванасці вучняў, сацыяметрычныя даследаванні і планаванне работы на аснове атрыманых дадзеных.

Грэцкая І.Б.

IІ. Выпрацоўка і прыняцце рэкамендацый.

Занятак 2. Снежань 2018 года

Тэма: “Інфармацыйная і класная гадзіна як форма пазнавальнай дзейнасці школьнікаў па  вывучэнню гісторыі свайго края”

Форма работы: семінар-практыкум.   

І. Вучэбна-метадычны блок:

1.Формы і метады правядзення інфармацыйных гадзін.

Ганчар Т.М.

II. Практычны блок

 1. Прагляд  інфармацыйнай гадзіны ў 8 класе.    

                                                                                           Пацкевіч Н.В. 

 1. Самааналіз і аналіз інфармацыйнай гадзіны.
 2. Панарама класных  гадзін па тэме:  «Чалавек, асоба, грамадзянін».

Класныя кіраўнікі

 1. Справаздача класнага кіраўніка 5 класа Крэчка А.І. па тэме самаадукацыі “Формы і метады  работы класнага кіраўніка  па фарміраванню станоўчых паводзін дзяцей”.    

ІІІ. Выпрацоўка і прыняцце рэкамендацый.

Занятак 3. Люты 2019 года

Тэма: “Фарміраванне самастойнасці як сродак развіцця асобы дзіцяці”

Форма работы: семінар-практыкум.   

І. Вучэбна-метадычны блок:

1.Самастойнасць – прызнак асабістага росту.

Шэйка М.М.

2. Псіхалагічныя асаблівасці праяўлення самастойнасці ў падлеткаў.

                                                                                         Грэцкая І.Б.

II. Практычны блок

 1. Распрацоўка памятак для бацькоў дзяцей усіх узростаў “Выхаванне самастойнасці”

Класныя кіраўнікі

 1. Справаздача класнага кіраўніка 3 класа Ганчар Т.М. па тэме самаадукацыі “Метады і прыёмы маральнага выхавання малодшых школьнікаў”.    

ІІІ. Выпрацоўка і прыняцце рэкамендацый.

Занятак 4. Красавік 2019 года

Тэма:  « Патрыятычнае выхаванне як сістэматычная і мэтанакіраваная дзейнасць школы па фарміраванню ў вучняў грамадзянскай свядомасці»

Форма правядзення: круглы стол

І.Пытанні для абмеркавання:

1.Сучасныя выхаваўчыя тэхналогіі для фарміравання актыўнай грамадзянскай пазіцыі.

Шэйка І.М.

2.Экалагічнае выхаванне як адзін з накірункаў дзейнасці класнага кіраўніка па выхаванню грамадзяніна сваёй краіны.

Палубінская Я.А.

3.Турызм і экскурсійная дзейнасць як формы вывучэння прыроднай спадчыны.

                                                                                     Русак А.М.

4. Вывучэнне гісторыі роднага края ў працэсе арганізацыі музейнай і пошукавай работы.

                                                                                     Крэчка А.І.

 1. Справаздача класнага кіраўніка 11 класа Земба А.І. па тэме самаадукацыі “Актыўныя формы і метады ў выхаванні здаровага ладу жыцця”.   

IІ. Выпрацоўка і прыняцце рэкамендацый.

Літаратура:

 1. Гонеев А.Д. Основы коррекционной педагогики: учеб. пособие. М.: «Академия», 2010. — 272 с.
 2. Крившенко Л.П. Педагогика. М., 2004
 3. Поляков С.Д. Технологии воспитания. М., 2002

 Пасяджэнні метадычнага аб’яднання настаўнікаў

прыродазнаўча-навуковага цыкла

Занятак 1.

Дата правядзення: 29 жніўня 2018 года

Тэма: Нарматыўна-прававое і вучэбна-метадычнае забеспячэнне адукацыйнага працэса

Мэта: забеспячэнне ўмоў для вывучэння нарматыўна-прававога адукацыйнага працэсу па вучэбных прадметах.

Форма правядзення: семінар-практыкум

 1. . Навукова-метадычны блок:

Пацкевіч Н.В., кіраўнік МА                                                                                                             

Шэйка В.І., нам.дырэктара па ВВР

Мартынчык А.В.

 1. .Практычны блок

1. Праца настаўнікаў з дакументамі на сайце Міністэрства адукацыі РБ.

 1. . Выпрацоўка і прыняцце рэкамендацый  

                                                                    Удзельнікі МА

Крыніцы інфармацыі:

1. Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адукацыі.

2. Санітарныя нормы і правіла “Патрабаванні для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі”, зацверджаныя пастановай Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь ад 27.12. 2012 №206 (у рэдакцыі пастаноў ад 17. 05. 2017 № 35)

3. Інструктыўна-метадычнае пісьмо Міністэрства адукацыі РБ “Аб арганізацыі адукацыйнага працэса пры вывучэнні вучэбных прадметаў і правядзенні факультатыўных заняткаў ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ў 2018/2019 навучальным годзе”

4. Вучэбныя праграмы па прадметам. ( hhtp://www.adu.by/ Адукацыйны працэс.2018/2019 навучальны годhttp: //www.adu.by/ru /homepage /obrazovatelnyi-protsess.html / Вучэбныя праграмы па вучэбных прадметах).

5. Сайт Міністэрства адукацыі РБ –www.adu.gov.by.

Сайт Акадэмі паслядыпломнай адукацыі РБ – www.academy.edu.by.

Нацыянальны адукацыйны партал - www.adu.by

Занятак 2

Дата правядзення: 20 снежня 2018 года

Тэма:  Сучасныя падыходы да выкладання прадметаў прыродазнаўчага цыклу і спосабы іх рэалізацыі ў адукацыйнай практыцы

 • удасканаленне асобасна-прафесійнага узроўня настаўнікаў,  фармаванне іх педагагічнага майстэрства і творчасці для паспяховай рэалізацыі задач, якія стаяць перад сучаснай школай

Форма правядзення: семінар- практыкум

 1. . Навукова-метадычны блок

 1. Выкарыстанне пазнавальных практыка-арыентаваных заданняў у адукацыйным працэсе для фарміравання і развіцця прадметных і метапрадметных кампетэнцый.

Пацкевіч Н.В.

 1. Метадычныя прыёмы дыферэнцыяцыі і індывідуалізацыі вучэбнай дзейнасці вучняў. Складанне сітуацый поспеху на уроке.

Войтка В.Ф.

 1. Выкарыстанне інфармацыйна-камунікатыўных тэхналогій ў адукацыйным працэсе

Мартынчык А.В.

 1. .     Практычны блок

1. Наведванне адкрытага ўрока па астраноміі

                                                                 Мартынчык А.В.

2. Самааналіз урока

Мартынчык А.В.

 1. . Выпрацоўка і прыняцце рэкамендацый                                                                             

                                                                   Удзельнікі МА

Крыніцы інфармацыі:

 1. Шамова, Т.И.  Управление образовательным процессом в адаптивной школе/ Т.И. Шамова, Т.М. Давыденко.- М.: Центр «Педагогический поиск», 2001-384 с.
 2. Запрудский, Н.И. Современные школьные технологии.-2-е изд. /

    Н. И. Запрудский. – Минск: Сэр-Вит, 2010

 1. Якиманская, И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе/И.С. Якиманская, М.: Сентябрь, 1996. – 96 с.
 2. Конаржевский Ю. А. Анализ урока. / Ю.А. Конаржевский. – М.: Центр  «Педагогический поиск», 2000 г.
 3. Левитес Д.П. Практика обучения: современные образовательные технологии / Д.П. Левитес. — М.: Ин-т практич. психологии: Воронеж: НПО «МОДЭК», 1998.
 4. Поташник М.М. Как подготовить и провести открытый урок (современная технология): метод. пособие / М.М. Поташник, М.В. Левит. — М.: Пед. об-во России, 2003.
 5. Шамова, Т.И. Управление образовательным процессом в адаптивной школе /Т.И. Шамова, Т.М. Давыденко. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2001-384с.
 6. Сайт Міністэрства адукацыі РБ –www.adu.gov.by.
 7. Сайт Акадэмі паслядыпломнай адукацыі РБ – www.academy.edu.by.
 8. Нацыянальны адукацыйны партал - www.adu.By

                                             

Занятак 3

Дата правядзення: 30 студзеня 2019 года

Тэма: Выкарыстанне разнастайных формаў і метадаў самастойнай работы вучняў

Мэта: забеспячэнне ўмоў індывідуалізацыі навучання, арганізацыя самастойнай работы вучняў па вучэбных прадметах.

Форма правядзення: панарама метадычных ідэй

 1. . Навукова-метадычны блок

1. Спосабы арганізацыі самастойнайработывучняў на ўроках

                                                                                            Пацкевіч Н.В.

2. Віды кантролю на вучэбных занятках за ведамі, уменнямі, навыкамі навучэнцаў

Войтка В.Ф.

3. Уплыў ІКТ на павышэнне вучэбнай і творчай матывацыі навучэнцаў

Мартынчык А.В.

 1. .     Практычны блок

1. Наведванне адкрытага ўрока па біялогіі

                                                                                           Пацкевіч Н.В.

2. Самааналіз урока

Пацкевіч Н.В.

III. Выпрацоўка і прыняцце рэкамендацый                                                                                                       Удзельнікі МА

Крыніцы інфармацыі:

 1. Управление образовательным процессом в адаптивной школе/ Т.И. Шамова, Т.М. Давыденко.- М.: Центр «Педагогический поиск», 2001-384 с.

2. Запрудский, Н.И. Современные школьные технологии.-2-е изд. /

    Н. И. Запрудский. – Минск: Сэр-Вит, 2010

3. Конаржевский Ю. А. Анализ урока. / Ю.А. Конаржевский. – М.: Центр«Педагогический поиск», 2000 г.

4. Сайт Міністэрства адукацыі РБ –www.adu.gov.by.

Сайт Акадэмі паслядыпломнай адукацыі РБ – www.academy.edu.by.

Нацыянальны адукацыйны партал - www.adu.by

Занятак 4

Дата правядзення: 10 красавіка  2019 года

 • Развіццё пазнавальных інтарэсаў, інтэлектуальных і творчых здольнасцей вучняў праз выкарыстанне разнастайных прыёмаў, метадаў і сродкаў.

Мэта: забеспячэнне ўмоў выкарыстання разнастайных прыёмаў, метадаў і сродкаў для развіцця пазнавальных інтарэсаў, інтэлектуальных і творчых здольнасцей вучняў.

Форма правядзення:  творчы дыялог

 1. . Навукова-метадычны блок

                                                                                          Войтка В.Ф.

Пацкевіч Н.В.

3. Дыферэнцыяцыя і індывідуалізацыя адукацыйнага працэсу пры вывучэнні прадметаў прыродазнаўчага цыклу.

                                                                                            Мартынчык А.В.

 1. .     Практычны блок

1. Прагляд відэаўрока.

                                                                                           Войтка В.Ф.

2. Самааналіз урока

Войтка В.Ф.

 1. . Выпрацоўка і прыняцце рэкамендацый 

Удзельнікі МА

Крыніцы інфармацыі:

1. Жук А.И. Активные методы обучения в системе повышения квалификации педагогов/ Жук А.И., Кошель Н.Н.- Минск,2003

2. Запрудский Н.И. Моделирование проектирование авторских дидактических систем/ Запрудский Н.И.- Минск: “Сэр-Вит”, 2008

3. Запрудский Н.И.”Актыўная ацэнка ў дзеянні, вопыт беларускіх настаўнікаў”, Мінск., 2014

4. Роберт, И.В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы; перспективы использования/ И.С. Роберт.- М.: Школа-Пресс,1994.-205 с.

5. Патаракин Е.Д. Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь учителю/ Е.Д. Патаракин.-2-е изд., испр.- М: Институт.Ру, 2007.- 64 с.

План работы

творчай групы настаўнікаў пачатковых класаў

ДУА “Каралінская сярэдняя школа

 ІАналіз работы творчай групы настаўнікаў пачатковых класаў

        Каралінскай СШ за 2017/2018 навучальны год і задачы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

        на      2018/2019 навучальны год

    У  2017/2018 навучальным годзе ў склад творчай групы настаўнікаў пачатковых класаў ўваходзіла 4 педагога. З іх 2 педагога з вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыяй  (Губанава Т.І., Палубінская Я.А.) і 2 – з першай (Ганчар Т.М., Шэйка М.М.).

    З мэтай паляпшэння кантрольна-ацэначнай дзейнасці па беларускай мове была абрана тэма “Павышэнне якасці адукацыі малодшых школьнікаў па беларускай мове шляхам удасканалення кантрольна-ацэначнай дзейнасці”.

     На працягу навучальнагав года  былі праведзены тры заняткі метадычнага аб’яднання.

      На першым занятку былі абмеркаваны асноўныя накірункі работы творчай групы ў 2017/2018 навучальным годзе і вызначаны заданні кожнаму члену групы.

      На другі занятак  творчай групы педагогамі былі падрыхтаваны матэрыялы рознаўзроўневых заданняў па беларускай мове для 3 класа. Пад час занятка ўсе прадстаўленыя матэрыялы былі абмеркаваны і падкарэкціраваны. Члены творчай групы прыйшлі да высновы, што ўсе матэрыялы разнастайныя, як па накірунках так і па зместу.

       На трэцім занятку былі падведзены вынікі работы творчай групы настаўнікаў пачатковых класаў. Была праведзена экспертыза і прэзентацыя матэрыялаў зборніка “Рознаўзроўневыя заданні па беларускай мове для 3 класа”.

        Разам з тым, вынікі анкетавання і суразмовы  з педагогамі паказваюць, што вельмі мала ўвагі надзяляецца формам і метадам самастойнай  работы навучэнцаў    па вучэбным  прадмеце “Чалавек і свет”. Таму існуе неабходнасць у распрацоўцы  такіх відаў заданняў для самастойнай работы на ўроках па вучэбным  прадмеце  “Чалавек і свет”.

ІІ. Арганізацыйная работа.

 1. Анкетаванне настаўнікаў пачатковых класаў з мэтай вывучэння запытаў па аказанню метадычнай дапамогі ў рабоце.

Верасень 2018 г., Ганчар Т.М., кіраўнік МА

 1. Вывучэнне нарматыўных дакументаў па абнаўленню зместу адукацыі сучаснай школы, метадычных рэкамендацый Міністэрства адукацыі па арганізацыі навучальна-выхаваўчага працэсу ў пачатковай школе на 2018/2019 навучальны год .

Верасень 2018 г., усе настаўнікі

 1. Кансультаванне настаўнікаў пачатковых класаў па пытаннях планавання, арганізацыі навучальнага працэсу ў пачатковых класах, пазаўрочнай дзейнасці (па запатрабаваннях).

На працягу года, Ганчар Т.М., кіраўнік МА

 1. Вывучэнне метадычных запытаў педагогаў на наступны навучальны год.

Красавік 2019 г.,Ганчар Т.М., кіраўнік МА

ІІІ. Удасканаленне навукова-тэарэтычнай і метадычнай падрыхтоўкі, педагагічнага майстэрства настаўнікаў.

3.1. Метадычная выстава з вопыту работы настаўнікаў па тэмах заняткаў метадычнага аб’яднання, па тэмах самаадукацыі.

Красавік 2019 г., усе настаўнікі

3.2. Агляд навінак навуковай і метадычнай літаратуры.

На працягу года, Ганчар Т.М., кіраўнік МА

IV. Кіраўніцтва самаадукацыяй педагогаў:

4.1. Аказанне дапамогі настаўніку без  кваліфікацыйнай катэгорыі ў выбары тэм па самаадукацыі, у падрыхтоўцы да заняткаў МА.

На працягу года, Ганчар Т.М., кіраўнік МА

4.2. Абмен вопытам работы педагогаў па тэмах самаадукацыі.

На працягу года, удзельнікі МА

4.3. Аналіз вынікаў работы настаўнікаў па самаадукацыі за навучальны год.

Май 2019 г., Ганчар Т.М., кіраўнік МА

V. Абагульненне  перадавога  педагагічнага  вопыту:

5.1 Настаўніцы Шэйка М.М. па тэме “Праблемнае навучанне як сродак актывізацыі пазнавальнай дзейнасці вучняў”

 Красавік 2018 г., Ганчар Т.М., кіраўнік МА

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.